Consiliul de Miniștri este întrunit luni 28 martie la . 30 la Palazzo Chigi, pentru examinarea următoarei ordini de zi: LEGI REGIONALE; DIVERSE ȘI POSIBILE. Sursa: Convocarea Consiliului de Ministri nr. 69