Consiliul de Miniștri este întrunit astăzi la 20.20 , la Palazzo Chigi, pentru examinarea următoarei ordini de zi:

PROGRAM DE PROIECTE: Prognoza bugetului de stat pentru exercițiul financiar 2023 și bugetul multianual pentru perioada de trei ani 2020 – 2025 (ECONOMIE ȘI FINANȚE); DECRET LEGISLATIV: Dispoziții suplimentare și corective la decretul legislativ 20 iulie 2023, Nu. 96, punerea în aplicare a directivei 2013/43/Euratom, care stabilește standardele de bază de siguranță referitoare la la protecția împotriva pericolelor care decurg din expunerea la radiații ionizante și abrogarea directivelor 43 / 122/Euratom, 43/122/Euratom, 96/20/Euratom, 96/89/Euratom e 2003/122/Euratom și reorganizarea legislației sectoriale de punere în aplicare a articolului 29, alin. 1, lit. a), din Legea din 4 octombrie 2020, nr. 96 – EXAMEN FINAL (AFACERI EUROPENE, SUD, COEZIUNE ŞI PNRR – SĂNĂTATE – AFACERI ŞI MADE IN ITALY – MUNCĂ ŞI POLITICI SOCIALE – MEDIU SI SECURITATE ENERGETICA); LEGI REGIONALE; DIVERSE ȘI POSIBILE. Ordinea de zi este completată după cum urmează:

DECRET-LEGE: Măsuri urgente privind accizele și TVA la combustibil și sprijinirea autorităților locale și a teritoriilor din Marșurile afectate de evenimente meteorologice excepționale (PRESEDINȚĂ – ECONOMIE ȘI FINANȚE) .

Sursa: Convocarea Consiliului de Ministri nr. 5