Program de Guvernare

Programul Guvernului țintește spre construcția unei societăți coezive, care să beneficieze de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la /…/

Află mai multe

Sursa: Conferința internațională „Învățând din experiență, pregătim viitorul – Consolidarea sistemului românesc de educație și servicii sociale prin schimb de experiență și de bune practici”