concurs-în-vederea-încadrarii-directe-a-unui-post-de-personal-contractual-de-muncitor-calificat-iv-i-fochist-si-a-unui-post-de-personal-contractual-de-muncitor-calificat-iv-i-electrician