concurs-în-vederea-încadrarii-directe-a-unui-post-de-personal-contractual-de-muncitor-calificat-iv-i-bucatar-si-a-unui-un-post-de-personal-contractual-de-muncitor-calificat-iv-i-ospatar