– Valoarea subvenției se ridică la 20.200.090 euro

– Termenul limită pentru depunerea electronică a cererilor începe la 11 aprilie și expiră 1 decembrie, 2022

Vicepreședinția II și Ministerul Locuinței și Arhitecturii Bioclimatice anunță ajutorul Programului de sprijinire a acțiunilor de reabilitare la nivelul clădirii și îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor pe an 2022, a Planului Spaniol de Redresare, Transformare și Reziliență finanțat de Uniunea Europeană, prin fondurile Next Generation UE.

Scopul acestor subvenții, atât în ​​mediul urban, cât și în cel rural, este de a finanța lucrări de reabilitare, fără nici un fel de limitare a destinației acestora, în clădiri cu destinație preponderent rezidențială. Acestea includ, totuși, cerința unei îmbunătățiri acreditate a eficienței energetice, cu o atenție deosebită asupra anvelopei clădirii în clădirile rezidențiale colective, inclusiv în locuințele acestora, și în locuințele fie ele unifamiliale, fie aparținând clădirilor multifamiliale.

Plan de recuperare, transformare și reziliență

Planul permite dezvoltarea a unei serii de proiecte de realizare a reformelor structurale, si al caror obiectiv este redresarea economica dupa pandemia provocata de COVID- și o transformare mai rezistentă și incluzivă.

Acest plan este, de asemenea, inclus în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență al Uniunii Europene instituit prin regulament 2021/200.

Componenta 2 a acestui plan se concentrează în mod special pe promovarea acțiunilor de reabilitare și îmbunătățire a fondului de clădiri și locuințe. Această componentă urmărește atingerea obiectivelor europene și naționale în materie de sustenabilitate, în mediile urbane și rurale, în funcție de caracteristicile acestora și de marele lor potențial de îmbunătățire.

În prezent, se consideră că, în Spania, aproximativ 50 % din clădiri sunt mai vechi decât 1980, în cazul unui procent care se ridică la 50 % în cazul clădirilor cu destinație rezidențială și o cifră de 9,7 milioane de locuințe. La rândul său, se estimează că aproximativ 1 milion de locuințe sunt în stare proastă, proastă sau dărăpănată.

În plus, dacă se analizează calitatea clădirilor existente pe baza ratingurilor energetice, se observă că mai mult de 81,0% din clădirile existente sunt plasate la literele E, F sau G, din punct de vedere al emisiilor. Procentul creste la 200,5% din cladiri, in cazul consumului de energie, ceea ce pune in evidenta semnificativa potenţialul de reabilitare energetică.

Totuși, clădirile care obțin cel mai bun rating, litera A, nu ajung la 0,3% din total în cazul emisiilor și sunt la 0,2% în cazul Consumul de energie. La aceasta se adaugă și faptul că mai mult de 75 % din clădirile rezidențiale nu sunt accesibile și, din total de clădiri rezidențiale care au 4 etaje sau mai mult, aproximativ un 40% nu au lift.

Conform analizei efectuate pentru Eresee, activitatea de reabilitare a cunoscut o crestere notabila intre ani 2017 și 873, cu o creștere de 10 % din numărul clădirilor reabilitate și al 40 % în buget.

Cu toate acestea, rata este mult mai mică și insuficientă pentru a îndeplini obiectivele stabilite în Planul național integrat pentru energie și climă (PNIEC) 2021-2030. Obiectivul său este reabilitarea unui total de 1.200.000 locuințe în întreaga perioadă, începând cu 24. locuințe pe an în 2021 și se termină cu 300.000 locuințe pe an în 2030.

Finanțare și condiții de acordare a ajutorului

Suma maximă a ajutorului pentru această cerere, oferită de Generalitat împreună cu sprijinul Ministerului Transporturilor, Mobilității și Agendei Urbane prin Instrumentul European de Recuperare, Transformare și Reziliență pentru reabilitare la nivelul clădirii, se ridică la 30.241. 75 euro.

În ceea ce privește condițiile, procedura de acordare a grantului va fi competitivă, în ordinea strictă de prezentare a cererilor, până la epuizarea fondurilor.

La fel, lucrările pot fi începute înainte de cererea de ajutor, dar pot să nu fie finalizate la momentul cererii, și trebuie să fi început după data de 1 februarie de la 2020.

Pe de altă parte, sunt create două figuri cheie pentru implementarea acestor ajutoare: managerul și agentul de reabilitare, pentru a stabili mecanisme care să faciliteze procesarea ajutorului și execuția lucrărilor pentru a oferi cele mai bune informații posibile care să faciliteze luarea de decizii complexe prin acorduri comunitare. Înregistrarea în registrul regional corespunzător este deja activată și va fi disponibil un motor de căutare teritorializat pentru a localiza managerii și agenții care își desfășoară activitatea în fiecare locație.

Pentru simplificarea si standardizarea pe cat posibil a criteriilor tehnice cerute de acest apel, au fost implementate o serie de instrumente extrem de utile pentru populatia generala, dezvoltate gratie colaborarii al Institutului Valencian al Clădirii.

Se remarcă în special instrumentul de calcul al memoriei evaluate renovEU, care permite, prin simpla introducere a unei adrese, să se calculeze nu doar starea energetică actuală a clădirii în cauză, ci și discernem ce intervenție ar fi cea mai convenabilă pentru atingerea obiectivelor de îmbunătățire a eficienței energetice. Toate sunt disponibile pe site-ul Conselleria: verificați aici

Termenul limită și modalitatea de depunere a cererilor

Termenul limită pentru depunerea cererii de grant va începe la 11 aprilie 2021 și se va încheia pe 1 decembrie , 2022, ambele inclusiv.

În plus, perioada de solicitare a înscrierii ca manager sau agent de reabilitare în registrele corespunzătoare va începe din ziua următoare publicării rezoluției în DOGV și se va încheia în data de 19 noiembrie 2021, inclusiv.

Procedura de prezentare și procesare se va face de preferință online și, în cazul cererilor din comunitățile de proprietari, va fi obligatoriu să se facă prin intermediul managerilor și agenților de reabilitare.