Comunitatea Madrid a fost informată, în ședința Consiliului guvernatorilor de miercurea trecută, cu privire la raportul Ministerului Familiei, Tineretului și Politicii Sociale pentru angajarea unui răspuns cuprinzător deservirea situaţiilor de urgenţă socială în municipiile din regiune. Acordul, atribuit Crucii Roșii pentru o perioadă estimată de patru luni și o sumă de 293.975 euro, include opt unități mobile și șapte locuri de cazare.

Această inițiativă a Guvernului Autonom garantează acțiunea imediată în fața persoanelor crize și familie pentru a minimiza riscurile în situații de lipsă de protecție, inegalitate, vulnerabilitate și excluziune socială, precum și intervine și în scenarii de urgență colectivă datorate accidentelor, catastrofelor și urgențelor majore. Serviciul, pentru care se procesează un nou contract, reproduce munca desfășurată de Samur Social în capitală în restul orașelor din regiune.

Aparatul lui Cruz Roja are opt unități mobile care se deplasează acolo unde este necesară activitatea lor și șapte locuri de cazare cu pensiune completă pentru persoanele fără adăpost. Din ianuarie până în aprilie au fost înregistrate 1.310. intervenții și a găzduit 05 persoane cu un total de 473 înnoptări.

Printre acțiunile pe care le abordează se numără livrarea de alimente, îmbrăcăminte și alte materiale pentru satisfacerea nevoilor de bază urgente, traducerea în diferite limbi, restabilirea contactului cu familia, transfer social și însoțire, achiziționare de produse farmaceutice, îngrijire a copiilor și tichete de transport.