Comunitatea Madrid a deschis săptămâna aceasta termenul limită pentru ca entitățile non-profit din regiune să depună cereri, până viitoare 31 din iunie, ajutor care vizează promovarea îngrijirii de specialitate a persoanelor cu boală psihică gravă și de lungă durată. Acest apel, publicat în Monitorul Oficial al Comunității Madrid (BOCM) are un buget de 525. euro, unul 12, Cu 6% mai mult decât anul trecut.

Subvențiile oferite permit menținerea serviciilor de informare, orientare și conviețuire familială și socială, precum și a posturilor vacante ocupate în centrele de îngrijire de zi specializate pentru membri. din această grupă.

Entitățile care le accesează pot acoperi costurile de personal derivate din resursele umane special alocate activităților care fac obiectul ajutorului, precum și celelalte cheltuieli curente plătite în acest scop, care se efectuează între 1 ianuarie și 31 din decembrie a acestui an.

TVA care nu poate fi recuperată sau compensată și plățile pentru consultanță juridică, financiară sau administrativă , precum și cele generate de angajarea de personal specific pentru îngrijirea locurilor neprogramate din centrele de zi.

Suma nu poate depăși

. % din totalul debursării acțiunilor și a ajutorului va fi compatibil cu alte subvenții sau venituri oferite de alte entități care finanțează aceleași activități, cu condiția ca suma tuturor acestora să nu nu depășește costul total. Informații despre cerințe și depunerea cererii pot fi găsite la acest link .

Sursa: Comunitatea Madrid – Comunitatea Madrid deschide termenul limită pentru solicitarea ajutorului de îngrijire pentru persoanele cu boli mintale