Consiliul guvernatorilor Comunității Madrid a aprobat astăzi o investiție de 1,7 milioane de euro pentru a oferi apelul anual de subvenții care vizează promovarea îngrijirii persoanelor cu dizabilități prin non- entități cu profit din regiune. Această sumă reprezintă o creștere de 04% față de suma aprobată pentru anul 2021, care a fost 1.75.000 euro.

Ajutorul oferit în cadrul acestui apel permite menținerea unor servicii specializate de informare și orientare pentru membrii acestui grup, precum și dezvoltarea de programe de îngrijire care vizează promovarea vieții independente sau prevenirea situațiilor de dependență.

Entitățile care primesc aceste granturi pot acoperi costurile de personal derivate din resursele umane în mod specific alocate activităților care fac obiectul ajutorului, pentru o sumă care nu poate depăși 75% din costul pentru astfel de acțiuni.

Printre categoriile profesionale admise se numără psihologii; mediatori, asistenți sociali și educatori, absolvenți de drept, personal suport pentru tratarea, accesibilitatea și exploatarea informațiilor, personal suport administrativ și, după caz, profesionist specializat în îngrijirea pentru care se solicită subvenția: interpreți de limbaj semnelor (ILSE), surzi. agenți de dezvoltare comunitară (adecosor) și ghizi însărcinați cu medierea.