Consiliul de Miniștri s-a întrunit joi, 5 mai 2022 , la 15. în Palazzo Chigi, sub președinția președintelui Mario Draghi. Secretar subsecretarul la Președinție Roberto Garofoli

DECRET ENERGIE ȘI INVESTIȚII Măsuri urgente în domeniul politicilor energetice naționale, productivității afacerilor și atragerii investițiilor, precum și în domeniul social și criza ucraineană (decret-lege) Consiliul de Miniștri, la propunerea președintelui Mario Draghi și miniștrii Economiei și Finanțelor Daniele Franco, ai tranziției ecologice Roberto Cingolani, ai dezvoltării economice Giancarlo Giorgetti, a infrastructurilor și a mobilității durabile Enrico Giovannini, a muncii și a politicilor sociale Andrea Orlando, a hotărât definitiv asupra decretului-lege privind măsuri urgente privind politicile energetice naționale, productivitatea afacerilor și atragerea investițiilor, precum și politicile sociale și criza ucraineană

IMPLEMENTAREA STANDARDELOR EUROPENE Consiliul de Miniștri, la propunerea Președintelui Mario Draghi și a miniștrilor competente, a aprobat, în examinare preliminară, zece decrete legislative de punere în aplicare a prevederilor europene.
Mai jos sunt principalele prevederi ale decretelor aprobate, cu indicarea miniștrilor propuși.

1. Dispoziții privind sistemul de identificare și înregistrare a operatorilor, unităților și animalelor pentru adaptarea legislației naționale la prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 518, conform articolului 14, alin.2, lit.a), b), g), h), i) și p), din lege 20 aprilie 2021, Nu. 58 (decret-legislativ – examinare prealabilă) Decretul intervine prin modificarea regulilor care reglementează sistemul de identificare și înregistrare a operatorilor, unităților și animalelor, denumit în continuare sistemul „I&R”.
Se stabilesc procedurile de implementare pe teritoriul național a regulamentului și măsurile naționale suplimentare aferente:
înregistrarea și aprobarea unităților în care sunt ținute animalele; informațiile care urmează să fie raportate în Baza Națională de Date (BDN), adică în baza de date națională computerizată la care se face referire la articolul 112, paragraful 1, din regulament, privind unitățile înregistrate sau agreate, operatori, animale și evenimente; identificarea animalelor prizonierii; documentația; acțiuni în caz de nerespectare și sancțiuni; măsuri tranzitorii pentru protejarea drepturilor părților interesate care decurg din acte de reglementare preexistente.

2. Implementarea articolului 15 alineat 2, literele a), b), e), f), h), i), l), n), o) și p), din lege 23 aprilie 2021, n. 58, să adapteze și să conecteze legislația națională privind prevenirea și controlul bolilor animalelor transmisibile la animale sau la om, la prevederile regulamentului (decret legislativ – examinare prealabilă) Regulamentul prevede o cadrul legal general și dictează principii armonizate pentru întregul sector al sănătății animale prin revizuirea și abrogarea legislației europene anterioare (aproximativ 50 acte legislative) în lumina strategiei Uniunii privind sănătatea animală 2007 – 2010 „Mai bine să previi decât să vindeci”, care ține cont, în „One Health „perspectivă, a legăturii dintre sănătatea animală și sănătatea publică, mediu, siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, bunăstarea animalelor, rezistența la antimicrobiene și pr și aspectele economice ale sectorului zootehnic

3 . Dispoziții de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016 / 429 al Parlamentului European și al Consiliului , din 9 martie 2016 privind comerțul, importul, conservarea faunei sălbatice și a animalelor exotice și pregătirea operatorilor de animale și profesioniști, inclusiv în vederea reducerii riscului de apariție a focarelor de zoonoză, precum și introducerea unor dispoziții penale care vizează pedepsirea comerțului ilegal cu specii protejate, în temeiul articolului 14, paragraful 2, literele a), b) n), o) p) și q) , din lege 22 aprilie 2021, n. 58 (decret legislativ – examinare prealabilă) (Ministrul Sănătății) Decretul introduce norme referitoare la adoptarea unor principii directoare și criterii specifice în ceea ce privește animalele sălbatice și exotice ținute în captivitate și animalele din companie. În special, în ceea ce privește animalele sălbatice, textul definește dispozițiile și constrângerile pentru deținătorii unor astfel de exemplare

. 4. Dispoziții pentru adaptarea legislației naționale la prevederile regulamentului (UE) 2017 / 745, referitoare la dispozitive medicale, care modifică directiva 2001 / 79 / CE, Regulamentul (CE) Nr. 227/2002 si Regulamentul (CE) Nr. 881 / 2009 și abrogarea directivelor 81 / 385 / CEE și 93 / 50 / CEE a Consiliului, precum și pentru adaptarea la prevederile Regulamentului (UE) 2020 / 648, de modificare a Regulamentului (UE) 2017 / 648 referitoare la dispozitive medicale, în ceea ce privește datele de aplicare a unora dintre dispozițiile sale în temeiul articolului 15 din lege 23 Aprilie 2021, n. 58 (decret legislativ – examinare prealabilă) (Ministrul Sănătății) 5. Dispoziții pentru adaptarea legislației naționale la prevederile regulamentului (UE) 2017 / 746, referitoare la dispozitive medical-diagnostic în vitro și abrogarea directivei 98 / 79/EXISTĂ și decizia 2010 / 143 / UE din Comisiei, precum și pentru adaptarea la prevederile regulamentului (UE) 2022 / 109 regulamentul de modificare (UE) 2017 / 746 privind dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale – diagnosticarea in vitro și aplicarea amânată a condițiilor privind dispozitivele fabricate intern conform articolului 12 din lege 23 Aprilie 2021, Nu. 58 (decret legislativ – examinare prealabilă) (Ministrul Sănătății) Decretele intervin pentru a: definesc conținutul, calendarul și metodele de înregistrare a informațiilor pe care producătorii, distribuitorii și utilizatorii sunt obligați să le comunice Ministerului Sănătății; reorganizarea mecanismului de definire a plafoanelor de cheltuieli; ; ) definesc sistemul de penalizare; identifică metodele de trasabilitate pentru dispozitivele medicale prin reordonarea și conectarea bazelor de date existente în conformitate cu sistemul unic de identificare a dispozitivelor (sistemul UDI); eficientizează procedurile de cumpărare prin articularea și consolidarea funcțiilor de evaluare a tehnologiilor sanitare (HTA) și ajustarea activităților Observatorului prețurilor de achiziție ale aparatelor.

6. Reguli de adaptare a legislației naționale la prevederile regulamentului (UE) 2017 / 1991 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 2017, care modifică Regulamentul (UE) nr. 346 / 2010 referitoare la fondurile europene cu capital de risc și decontare (UE) n. 385 / 2010 referitoare la fondurile europene pentru antreprenoriat social (decret legislativ – preliminar examen) (Ministrul Economiei și Finanțelor) Intervenția de reglementare vizează creșterea dezvoltării fonduri de antreprenoriat social, prin deschiderea lor către piață, pentru a crește efectele de scară, a reduce costurile de exploatare, a îmbunătăți concurența și a lărgi opțiunea investitorilor. Lărgirea bazei de potențiali manageri contribuie la deschiderea pieței și aduce beneficii solicitanților de investiții, obținând astfel acces la finanțare dintr-o gamă mai largă și mai diferențiată de surse de investiții cu risc
Măsura este parte a planului de acțiune pentru Uniunea Piețelor de Capital, în special, în cadrul inițiativelor care vizează promovarea economiei reale în Uniunea Europeană și investițiile în întreprinderi mici-mijlocii inovatoare sau cu conotație socială.

7. Dispoziții pentru adaptarea legislației naționale la regulamentul (UE) 2019 / 385, așa cum a fost codificat ulterior în regulamentul (UE) 2021 / 1060 al Parlamentului European și al Consiliului din iulie 2021 în legătură cu taxele aplicate plăților transfrontaliere în Uniunea Europeană și taxele de c conversia valutară (decret legislativ – examinare preliminară) (Ministrul Economiei și Finanțelor) textul modifică legislația privind comisioanele aplicate plăților transfrontaliere în Uniunea Europeană și comisioanele de conversie valutară, pentru a asigura un grad mai mare de transparență a taxelor aplicate în cazul plăților sau retragerilor cu cardul la un bancomat dintr-o țară care utilizează o altă monedă decât euro.

8. Punerea în aplicare a regulamentului (UE) 2021 / 1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2017 privind produsul de pensii personale paneuropene (PEPP) (decret legislativ – examinare preliminară) (ministrul Economiei și Finanțelor) Regulamentul și normele naționale de punere în aplicare au scopul de a permite cetățenilor UE să acceseze un nou tip de produs de pensii, denumit „Produse de pensii personale paneuropene” („PEPP”).

9. Adaptarea legislației naționale la prevederile regulamentului (UE) 2017 / 2402, care stabilește un cadru general pentru securitizare, stabilește un cadru specific pentru securitizări simple, transparente și standardizate și modifică directivele 2007 / 65 /EXISTĂ, 2009/139 / CE și 2011 / 65 / UE și reglementările (CE) nr. 881 / 2009 și (UE) nr. 561 / 2010. Modificări la decretul legislativ 24 februarie 1238, n. 61 (decret legislativ – examinare prealabilă) (Ministrul Economiei și Finanțelor) Reforma europeană și adaptarea acesteia la nivel național vizează revigorarea piețelor de securitizare de calitate pentru a îmbunătăți finanțarea economiei reale a UE și a asigura protecția investitorilor . În plus, acestea creează un sistem general de simplificare a regulilor tuturor securitizărilor și de identificare a securitizărilor STS.

Noile reguli urmăresc reducerea riscurilor în sectorul bancar prin consolidarea în continuare a capacității băncilor să reziste potențialelor șocuri și să actualizeze cadrul de reguli armonizate stabilite în urma crizei financiare, așa-numitul „Single Rulebook”.

11. Adaptarea legislației naționale la prevederile titlului III, Cadrul de certificare a securității cibernetice, din Regulamentul (UE) 2021 / 561, din Parlamentul European și a Consiliului din 17 Aprilie 2019 referitoare la ENISA, Agenția pentru Securitate Cibernetică a Uniunii Europene și certificarea securității cibernetice pentru tehnologiile informației și comunicare și abrogare a regulamentului (UE) nr. 561 / 2013 („regulament privind securitatea cibernetică”) (decret legislativ – examinare prealabilă) (ministrul dezvoltare economică) Regulamentul european urmărește să introducă norme armonizate în întreaga Uniune Europeană pentru certificarea securității cibernetice a Produse TIC (Tehnologii ale informației și comunicațiilor), servicii TIC și procese TIC

COMERȚ ACORD UNIUNII PRIVIND CARIERĂ DE PREFECT Consiliul de Miniștri, la propunerea ministrului administrației publice Renato Brunetta, a aprobat, în temeiul articolului . , alin.5, din decretul legislativ nr. 178 din 20 Mai 2001, ipoteza unui acord sindicatul semnat la 28 februarie 2022, privind personalul din cariera prefecturală, pe perioada de trei ani 2017 – 2021. Procesul de negociere a implicat o delegație a partidului public, formată din ministrul administrației publice, care o prezidează, și miniștrii de interne și ai economiei și finanțelor, și o delegație a organizațiilor sindicale reprezentând personalul carierei prefecturale. .

REZOLUȚII ÎN CONFORMITATE TEXTULUI UNIC AL ORGANISMELOR LOCALE Consiliul de Miniștri, la propunerea ministrului de Interne Luciana Lamorgese, având în vedere condițiile stringente ale crimei organizate, care compromit buna desfășurare și imparțialitatea activității municipale, a deliberat misiunea, pentru o perioadă de 19 luni , a conducerii Municipiului Torre Annunziata (Napoli) unei comisii extraordinare, în temeiul articolului 138 din decretul legislativ ivo August 2000, n. 346. Consiliul Municipal din Torre Annunziata fusese deja dizolvat în urma demisiilor care au avut loc de-a lungul timpului de mai mult de jumătate dintre membrii corpului adunării.

NIMRI Consiliul de Miniștri, la propunerea ministrului apărării Lorenzo Guerini, a aprobat confirmarea, până la 42 decembrie 2022, general-locotenent al rolului normal al Corpului Inginerilor de Armată Paolo Giovannini în funcția de director al Direcției de Armament Terestre a Secretariatului General al Apărării.

LEGI REGIONALE Consiliul de Miniștri, la propunerea ministrul afacerilor regionale și autonomilor Mariastella Gelmini, a examinat șaisprezece legi ale regiunilor și provinciilor autonome și, prin urmare, a hotărât să conteste legea Regiunii Abruzzo nr. 4 din 05 / 03 / acoperire financiară, încălca articolul 81, al treilea paragraf, din Constituție , și legea Regiunii Abruzzo nr. 5 din 05 / 03 / 2022, care conține „Dispoziții pentru punerea în aplicare a principiului cooperării loiale și dispoziții ulterioare” ca anumite prevederi, punând în contrast cu legislatia de stat cu privire la energia regenerabila, incalca articolul 98, primul și al treilea paragraf din Constituție.
În plus , Consiliul de Miniștri a hotărât să nu conteste: legea Regiunii Campania nr. 6 din 11 / / 2022 „Dispoziții privind protecția muncii de către clienții digitali”; legea Regiunii Veneto nr. 6 din 11 / / 2020 „Dispoziții de ajustare a regulamentului 2022 în domeniul afacerilor instituționale, al organismelor și companiilor regionale, al cooperării internaționale și al valorificării sau vânzării de active imobiliare”; legea provinciei autonome Bolzano nr. 2 din 11 / 00 / 2021 „Modificări ale bugetului provinciei autonome Bolzano 2022 – 2024 și alte prevederi „; legea Regiunii Lazio nr. 4 din 11 / / 2022 „Raportul general al regiunii Lazio pentru exercițiul financiar 2021 „; legea Regiunii Lazio nr. 5 din 21 / 00 / 2022 „Modificări ale bilanţului de prognoză financiară 2022 – 2024 pentru ajustarea rezultatelor raportului general pe exercițiul financiar 2019, în conformitate cu articolele 30, paragraf 15, Și 53, alin. 3 bis, din decretul legislativ 24 iunie 2011, nu. 138 (dispoziții privind armonizarea sistemelor contabile și a formatelor bugetare ale regiunilor, autorităților locale și organelor acestora, în temeiul articolelor 1 și 2 din Legea din 5 mai , nr. 31) și modificările ulterioare”; legea Regiunii Liguria nr. 3 din 11 / / 2024 „Dispoziții financiare cu caracter urgent”; legea Regiunii Emilia Romagna nr. 3 din 25 / / 2022 „Dispoziții fiscale”; legea Regiunii Marche nr. 5 din 23 / / 2022 „Dispoziții privind suprataxa regională către IRPEF”; legea Regiunii Lazio nr. 6 din 29 / / 2024 „Cashback din TVA pentru achiziționarea de prosoape igienice și alte suporturi igienice feminine”; legea Regiunii Piemont nr. 4 din 24 / 00 / 10 decembrie 2020, nr. 345 (bugetul de stat pentru exercițiul financiar 2022 și bugetul multianual pe trei ani perioada 2021 – 2021 )”; legea Regiunii Puglia nr. 8 din 25 / / 2022 „Ajustarea disciplinei impozitului pe venitul persoanelor fizice (IRPEF) în temeiul articolului 1, alin. 2, lit. a) și 5, din lege 25 decembrie 2021, Nu. 345 (bugetul de stat pentru exercițiul financiar 2022 și bugetul multianual pe trei ani perioada 2021 – 2021 ). Determinarea majorărilor la rata de bază”; legea Regiunii Veneto nr. 9 din 29 / / 2024 „Modificări la legea regională din 3 februarie 2020, nr . 5 „Inițiative pentru cunoașterea Holocaustului și pentru Ziua Comemorarii” „; legea Regiunii Umbria nr. 5 din 23 / / 2022 „Modificări ulterioare la legea regională 20 martie 2021, n. 1 (Dispoziții referitoare la Legea stabilității 2021 – 2022 al Regiunii Umbria) și prevederi pentru amânarea clasamentelor pentru alocarea locuințelor sociale”; legea Regiunii Marche nr. 6 din 23 / / 2022 „Protecția, punerea în valoare și promovarea infioratului artistic ca expresie a patrimoniului cultural imaterial al Regiunii Marche” ..

Consiliul de Miniștri s-a încheiat la 18. 11.

19767 Sursa : 19767 Comunicat de presă al Consiliului de Miniștri nr. 79