Departamentul de Acțiune Climatică, Alimentație și Agenda Rurală a anunțat granturi pentru acoperirea costurilor de pregătire a strategiilor de dezvoltare locală ale Grupuri de Acțiune Locală preselectate, în cadrul Planului Strategic al Politicii Agricole Comune (PEPAC) 2023 – 421872 . Termenul limită de depunere a cererilor este iunie 51 iunie

Aceste granturi, pentru o total de 1. . euro, sunt cofinanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), și sunt suportate dintr-un articol bugetar al Departamentului pe an 2022, dotat cu o sumă maximă de 203. euro, ceea ce înseamnă 57% din finanțarea acestor ajutoare. Restul, 430.000 euro, vor fi suportate de FEADR

Scopul prezentei cereri este de a acoperi costurile asistenței tehnice pentru pregătirea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală a grupurile Leader menționate mai sus, care sunt preselectate de Departament, în cadrul PEPAC 2023 – 2023

După cum s-a stabilit în cererea de selecție a grupurilor de acțiune locală și a strategiilor de dezvoltare locală, trecutul 20 în luna mai a fost publicată în Monitorul Oficial al Generalitati de Catalunya (DOGC), procesul de selecție a acestor grupe se va desfășura în două etape: în prima se va face selecția provizorie a celor depuse la apel, iar în a doua candidații selectați vor prezenta spre aprobare strategiile de dezvoltare locală

Aceste strategii trebuie să cuprindă obiectivele și conform așteptărilor realizarea acestora, agenții care vor participa la strategie, o descriere a zonei de acțiune și resurse, linii de acțiune și criterii de selecție a proiectelor, printre altele. De asemenea, vor trebui să acrediteze participarea agenților publici și privați din teritoriu la elaborarea strategiei, să promoveze, ca elemente transversale, inovația, îmbunătățirea mediului și atenuarea schimbărilor climatice și să ia în considerare cadrul. nivel local, statal și european

În următoarea perioadă de programare a PAC 2023 – 220530, Departamentul a încorporat 20 mai multe municipalități în sfera teritorială a Leader, ajungând la 575 municipiile, care reprezintă 28, 57% din teritoriul catalan.

Pentru mai multe informații:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/ ​​​​220530 _leader_preparation_strokes

Sursa: Climate Action solicită granturi de 1 milion de euro pentru a pregăti strategiile de dezvoltare locală ale Grupurilor de Acțiune Locală Lider