Libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii Europene este cel mai apreciat drept de catre cetatenii europeni.

Libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii Europene este cel mai apreciat drept de catre cetatenii europeni.
Comisia Europeana subliniaza ca acesta este un principiu fundamental inscris la articolul 45 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in baza caruia cetatenii UE au dreptul:

  • sa-si caute un loc de munca intr-o alta tara din UE
  • sa lucreze in tara respectiva, fara a avea nevoie de un permis de munca
  • sa locuiasca in tara respectiva in acest scop
  • sa ramana in tara respectiva dupa expirarea perioadei de angajare
  • sa beneficieze de acelasi tratament ca si cetatenii tarii respective in ceea ce priveste accesul la piata muncii, conditiile de munca si toate celelalte avantaje sociale si fiscale.

Regimul legal aplicat cetătenilor europeni

Conform DIRECTIVEI 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 beneficiază de dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora astfel:
cetătenii UE care se întorc în statul membru de origine după ce au locuit în alt stat membru, iar în anumite circumstante si cetătenii UE care si-au exercitat dreptul la liberă circulatie în alt stat membru, fără a locui în acel stat (de exemplu au prestat servicii în alt stat membru fără a locui acolo), beneficiază de dispozitiile privind libera circulatie a persoanelor;

Libera circulatie a persoanelor reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale UE. Dreptul la liberă circulatie pe teritoriul UE nu este limitat. Beneficiarii acestui drept au o serie de obligatii în acest sens, care implică respectarea legilor tării de destinatie.

Principiul liberei circulatii a lucrătorilor este consacrat la articolul 45 (fostul articol 39 CE) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene („TFUE”) si a fost elaborat prin intermediul legislatiei secundare: Regulamentul UE nr. 492/2011 privind libera circulatie a lucrătorilor în cadrul Uniunii si Directiva 2004/38/CE, precum si Directiva 2005/36/CE; si al jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Reglementările privind dreptul UE în acest domeniu oferă cetătenilor europeni dreptul de a circula liber pe teritoriul UE în interes profesional si protejează drepturile sociale ale lucrătorilor si ale membrilor familiilor lor, indiferent de nationalitatea acestora.

 

Dreptul la pensie si la somaj in alte tari din UE

De asemenea, cetatenii UE îsi pot transfera anumite drepturi legate de asigurarile de sanatate si de securitate sociala in tara in care urmeaza sa se angajeze datorita sistemului de coordonare a sistemelor de securitate sociala.

Libera circulatie a lucratorilor se aplica, de asemenea, in termeni generali, tarilor din Spatiul Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia).

Recunoasterea studiilor si diplomelor

In cazul persoanelor care lucreaza in anumite sectoare de activitate, este posibila recunoasterea calificarilor profesionale in alte tari.

Cine poate beneficia de libertatea de circulatie?

Libera circulatie este un drept al tuturor cetatenilor europeni si de el se bucura:

  • Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca
  • Cetatenii comunitari care lucreaza in alt stat membru
  • Cetatenii comunitari care revin in tara de origine dupa ce au lucrat in alt stat membru
  • Membrii de familie ai acestora.

In cazul persoanelor care intentioneaza sa devina lucratori independeti, al studentilor, al pensionarilor si al altor categorii de persoane inactive din punct de vedere economic, se aplica reguli diferite. 

Ce restrictii se aplica?

Exista o serie de restrictii aplicabile din considerente care tin de siguranta publica, de ordinea publica, de protectia sanatatii si de eligibilitatea pentru un loc de munca in sectorul public.
Anumite restrictii temporare s-au aplicat pana la 31 decembrie 2013 in cazul cetatenilor din Bulgaria si Romania.

{loadposition publi-in-article}{jathumbnail off}