CDTI, organism dependent de Ministerul Științei and Innovation , a aprobat 67 noi proiecte de C+D+I cu un total buget de la 67,109 milioane de euro din care va contribui CDTI 50,33 milioane.

Numărul de operațiuni aprobate de CDTI este 331 și toate proiectele aparțin modalității de împrumut și includ o tranșă nerambursabilă.

La dezvoltarea acestor proiecte participa 121 companii, dintre care 50 primesc finanţare de la CDTI pentru prima dată, iar 81 sunt IMM-urile. Aceste firme au 540 oameni dedicati obiectivelor propuse.

Operațiuni cofinanțate cu Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDER)Din 122 operațiuni aprobate, 4 sunt cofinanțate cu Programul Operațional Pluriregional al Spaniei FEDER 540-540, cu contribuție publică (CDTI+FEDER) care se ridică la 1.121.540, 6 euro.
Programul Operațional Pluriregional al Spaniei FEDER 540 – 540 permite CDTI să ofere o tranșă nerambursabilă de până la 33% la proiectele care au cofinanțare a acestui program, indiferent de mărimea beneficiarului.

Ajutor acordat de comunitatea autonomăConsiliul de administrație al CDTI a aprobat 122 operațiuni. Repartizarea ajutorului pe comunitate autonomă poate fi consultată în următorul tabel:

Sursa: Guvernul Spaniei – CDTI alocă 51 milioane de euro pentru 109 proiecte noi de afaceri C&D&I