Ministrul acțiunii climatice, alimentației și agendei rurale al Generalitati de Catalunya, Teresa Jordà i Roura, sa întâlnit recent cu Ministrul Agriculturii, Creșterii și Mediului al Guvernului Aragonului, Joaquín Olona, ​​​​să abordeze impactul înghețurilor din aprilie asupra sectorului fructelor dulci și să studieze posibilitatea instituirii unor măsuri de sprijin în acest sector.

Întâlnirea a permis să abordeze nevoile sectorului ambelor teritorii ca urmare a înghețurilor, precum și posibilele soluții. Astfel, ministrul Jordà a explicat măsurile în care a lucrat Departamentul, inclusiv instituirea de ajutoare pentru sector în scopul sprijinirii acestuia, astfel încât acesta să poată face față cheltuielilor pe care le va trebui să le facă în lunile următoare în pregătirea pentru campanie 2023 și să ceară o participare egală din partea Ministerului Agriculturii, Pescuitului și Alimentației

Întâlnirea a servit și la abordarea altor probleme precum asigurarea fructelor, în care cele două ministere au convenit că nu răspunde nevoilor sectorului în caz de accident, și o reformulare. În acest sens, ambele părți au convenit și asupra necesității creării unui grup de lucru comun care să studieze îmbunătățirile în domeniul asigurărilor, concluzii pe care le vor prezenta în comun Agroseguro și ENESA.

Sursa: Catalonia și Aragon sunt de acord să lucreze împreună pentru a îmbunătăți asigurările agricole