Ministerul Educației Naționale (MEN) organizează procedura destinată românilor de pretutindeni privind selecția și admiterea în învățământul superior de stat din România, în anul universitar 2018-2019.

Oferta de școlarizare în învățământul universitar și post universitar românesc, precum și metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, sunt publicate pe site-ul MEN (http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni).

Cifra de școlarizare pentru românii de pretutindeni, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 131/2018, a fost repartizată instituțiilor de învățământ superior de stat care, în baza autonomiei universitare, vor stabili numărul locurilor fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, respectiv al celor fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, pe domenii de licență, master și doctorat.

Calendarul admiterii, oferta de școlarizare și metodologia proprie de admitere a românilor de pretutindeni vor putea fi accesate pe site-ul fiecărei instituții de învățământ superior.

Pentru o mai bună informare privind oferta de școlarizare pentru românii de pretutindeni a fiecărei instituții de învățământ superior, condițiile de selecție și termenele de depunere/transmitere a dosarelor de candidatură, respectiv de confirmare a acceptării dosarului, candidații sunt rugați să se adreseze direct instituțiilor de învățământ superior la care doresc să aplice.