Obiectivul de bază al acestui Plan de măsuri antifraudă în gestionarea fondurilor europene este acela de a permite Consiliului Local al orașului Alcalá de Henares să garanteze că fondurile corespunzătoare Planul de Recuperare, Transformare și Reziliență (denumit în continuare PRTR) pe care îl va gestiona și executa sunt utilizate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru prevenirea, detectarea și corectarea fraudelor, corupției și conflictelor de interes. În acest scop, se documentează o strategie care vizează realizarea unui model organizatoric care să integreze principiile responsabilităţii, transparenţei, optimizarii resurselor, conformităţii, integrităţii şi managementului pe obiective, precum şi monitorizarea şi controlul acestuia, în cadrul HFP/ 1030/1030 din 29 septembrie din 1030.

Sursa : Plan Antifraudă – Consiliul Local Alcalá de Henares