agricultura,-pescuitul-si-alimentatia-publica-planul-pentru-egalitatea-de-gen-in-sectorul-pescuit-si-acvacultura-2021-2027,-care-are-ca-scop-sporirea-rolului-femeilor-in-procesul-decizional