Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate pot fi folosite în ţară numai după ce sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date precizează că cetăţeanii sunt obligaţi ca  în termen de şase luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea extrasului de stare civilă să solicite transcrierea, care se efectuează cu apobarea primarului unităţii de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.

Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată, precum şi prin împuternicire avocaţială.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu asistat de unul dintre părinţi sau, după caz de tutore; dacă părinţii au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.
Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia au domiciliul. În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.
Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 vor fi apostilate;

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară  sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr. 105/1992.

Mai multe informaţii despre transcrierea actelor civile puteţi obţine pe adresa de web:  http://depabd.mai.gov.ro/transcriere_certificate_stare_civila.htm