Denumire contract finanțare

Număr și dată contract finanțare

Durată implementare contract finanțare

Valoare contract finanțare 

[euro]

Valoare contract finanțare [lei]

Număr și dată semnare contract

Valoare contract

Durată implementare contract/ act adițional

Euro

 fără TVA

Lei

fără TVA

ROFSIB2016OS3A10P03 – „Achiziție/modernizare/

mentenanță echipamente și sisteme folosite pentru detecție, identificare și alertare – servicii de mentenanță corectivă autospeciale de supraveghere”

8/FSIB/

28.04.2016

79 de luni de la 28.04.2016

1.469.415,97

6.556.974,90

Contract subsecvent de servicii nr.3 la acordul cadru nr. 211 din 16.07.2021 nr. 107 data 05.04.2022

23.352,53

104.206,00

90 de zile de la data semnării contractului Obiectul contractului este reprezentat de repararea a 5 sisteme din compunerea autospecialelor de supraveghere VW Transporter modernizate.

Sursa: Achiziție/modernizare/mentenanță echipamente și sisteme folosite pentru detecție, identificare și alertare – Servicii de mentenanță corectivă autospeciale de supraveghere