Elevii romani ar putea promova doi ani de studii intr-un an scolar, potrivit unuia dintre proiectele de metodologie publicat pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Cei care se vor inscrie pentru promovarea a doi ani de studii intr-un an scolar trebuie sa aiba atat calificativul anual sau media generala in anul scolar anterior, cat si calificativul sau media generala la fiecare obiect de invatamant in anul scolar anterior, „foarte bine” pentru elevii din invatamantul primar si minimum 9,00 pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal. Si calificativul sau media anuala la purtare trebuie sa fie „foarte bine” pentru elevii din ciclul primar si minimum 9,50 in ultimul an scolar pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal.

Elevii care vor parcurge doi ani de studiu intr-unul vor trebui sa frecventeze cel putin 50% din cursurile scolare aferente anului curent si sa studieze individual minim 40% din cursurile scolare aferente celui de-al doilea an de studiu.
Pentru a promova ambii ani de scoala se va aplica un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare, care trebuie trecut cu un punctaj de cel putin 80% din totalul punctajului acordat pe test.
Evaluarea elevului in vederea promovarii se va face prin evaluari curente si finale la fiecare disciplina sau modul din planul de invatamant al celor doi ani, iar elevul va participa la formele de evaluare curenta de la ambele clase in scopul pregatirii pentru evaluarea finala. Continutul probelor de evaluare va respecta cur
iculumul scolar, iar evaluarile se vor realiza pe baza standardelor nationale de evaluare pentru fiecare disciplina sau modul de pregatire, respectiv domeniu de studiu.

Nota minima de promovare la fiecare proba de evaluare va fi 7, iar media minima de promovare a anului scolar pentru care s-a aplicat metodologia de 8.
Inscrierea elevilor pentru a promova doi ani de studii va putea fi ceruta de parinte sau tutore legal si se face doar cu avizul psihologului scolar, avizul medicului scolar, avizul profesorului pentru invatamant primar si al dirigintelui, avizul a cel putin 50% dintre profesorii clasei si avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant.Respingerea cererii de inscriere in programul de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar nu poate fi contestata.